Vertalingen
Klanten
Interessante links
[ FR | ENG]

Welkom, meldt u hier aan

      

Disclaimer & Privacy policy


Deze website is eigendom van Bob Muyllaert
Contactgegevens: bob@europrofs.be
Adres maatschappelijk zetel: Kanariestraat 5, 8400 Oostende
Telefoon: +32 (0)59 320 421
GSM: +32 (0)475 857 119
Ondernemingsnummer: BTW BE 0518.869.628

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bob Muyllaert of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Europrofs levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Europrofs de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Europrofs kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Europrofs geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Europrofs kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Europrofs verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

Europrofs respecteert de privacy van de bezoekers van de website, onze klanten en de door ons ingehuurde vertalers. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens verwerken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot vertaaldiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Als u ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is voor het afhandelen van uw aanvraag of wettelijk is voorgeschreven.
U heeft te allen tijde het recht om inzage in de door ons verzamelde gegevens van u te vragen om ze te controleren op juistheid of doelmatigheid.
Tevens kunt u vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen, hetgeen we direct zullen honoreren, mits het wettelijk toegestaan is.
Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, anders dan dat nodig is voor het uitvoeren van de afgenomen diensten. In dat geval geven we alleen die gegevens door die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vertaaldiensten door onze vertalers.
Is de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, dan zullen wij de gegevens vernietigen.

Aanpassen privacyverklaring
Europrofs behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen als wet- en regelgeving of onze dienstverlening daarom vraagt.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Terug naar boven