Vertalingen
Tolken
Klanten
Interessante links
[ FR | ENG]

Tolken


Beëdigd tolken

Wij werken enkel voor particulieren en officiële instellingen (politie, RSZ, douane,…).
Wij tolken enkel en alleen uit en naar het Frans en het Nederlands.
Wij helpen u graag en geheel vrijblijvend bij het zoeken naar beëdigde tolken in alle andere talencombinaties.


Wij staan u bij als tolk tijdens:
Uw praktisch rijexamen in Oost-Vlaanderen en Asse.
Reserveer de tolkdienst minimaal veertien dagen vóór het examen.

Uw huwelijksplechtigheid.
Reserveer de tolkdienst minimaal een maand vóór de plechtigheid.

Tolken

Tolken

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar boven